Aforizmalar

Sözlerimi açıklamadığım için kızacaklar bana çok kez. Açıklasam neye yarar? İstedikleri neyse onu anlayacaklar yine.

1. Aforizmalar -1

Aforizmalar -1
  1. Hepimiz birer kodlanmış robot değil miyiz, robot olduğumuzun farkına varıncaya dek?
  2. Kendimizi ne denli yalnız hissedersek hissedelim bir cızırtıyla bozulur sessizlik.
  3. Erdemli olmak büyük cesaret ister. Bundan mütevellit kâmil, affetmekten çekinmez.
  4. Ne yazık, insanın “mutlak”a ulaşamayacak olmasına!
  5. Unutmayın ki gerekli olanı her daim insan belirler, elinde olarak ya da olmayarak.
  6. Mazi, “mazi”de değil; “şimdi”de çekicidir.
  7. Hayalin şu gücüne bakar mısınız! Bir tanrı, bir de şeytan yaratıp kendini temize çekebiliyor.
  8. İnsanlık olarak iyilik ve kötülük hususunda bir anlaşma sağlamak durumundayız. Çünkü kötü olan şey acıdır ve kimse başkasından gelen bir acıyı kabul görmez. Fakat tam aksini düşünmek dahi hoştur.
  9. İki seçenek var: Ya süregelen akışla yola devam edersin ya da tanrısal bir kimlikle kendi yolunu ve akışını yaratırsın.
  10. Sözlerimi açıklamadığım için kızacaklar bana çok kez. Açıklasam neye yarar? İstedikleri neyse onu anlayacaklar yine.