Gelir Dağılımı Dengesizliğin Azaltmada Vergi Politikasının Rolü

Bir ekonomide ortaya çıkan gelirin , bireylere nasıl paylaştırıldığını gösteren ekonomik gösterge olup ülkeler düzeyinde de gelirin sosyal sınıflar arasındaki dağılımı olarak adlandırılan gelir dağılımının adaletsizce pay edilmesi sonucunda ortaya çıkan önemli bir sorunsaldır

Mart 13, 2022 - 23:30
Mart 13, 2022 - 23:32
 0
Gelir Dağılımı Dengesizliğin Azaltmada Vergi Politikasının Rolü

 Belli ekonomik, mâli ve sosyal amaçlara ulaşmak için vergilerin miktarında ve bileşiminde yapılan ayarlamalar 'vergi politikası olarak adlandırılır. Vergi politikası dört amaç ile yapılır. Amaçlardan ilki kamu harcamalarının finansmanını sağlamak, ikincisi gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak , üçüncüsü ödemeler dengesinin açığını azaltma , ve sonuncusu ise ekonomik kalkınmayı sağlayıp bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacı ile belli sektör ve bölgelerin gelişmesini teşvik etmektir .

  Vergi politikasının amaçlarından biri olan gelir dağılımındaki eşitsizliği şu şekilde açıklayabiliriz. Bir ekonomide ortaya çıkan gelirin , bireylere nasıl paylaştırıldığını gösteren ekonomik gösterge olup ülkeler düzeyinde de gelirin sosyal sınıflar arasındaki dağılımı olarak adlandırılan gelir dağılımının adaletsizce pay edilmesi sonucunda ortaya çıkan önemli bir sorunsaldır.

    Bir ekonomideki bütün kişiler yaşamları boyunca üretim sürecine emek, sermaye veya servetleriyle katılarak yaşamlarını sürdürmek için yeterli bir gelir sağlamak durumunda olmayabilirler. Hastalık, sakatlık, yaşlılık, işsizlik gibi nedenlerle yeterli bir gelir elde edilemeyebilir ve yeterli servet stoklarına sahip olunamayabilir. Bu nedenle devlet, kendi kusurları olmaksızın geçimlerini tamamen ya da kısmen sağlayamayanların yeterli bir gelire kavuşmalarını mümkün kılan yeniden dağılım tedbirlerini almak zorundadır.

    Ekonomik süreç içerisinde fonksiyonel gelir dağılımı ile ilk olarak ortaya çıkan gelir brüt gelirdir. Ekonomi teorisi brüt gelirle ilgilenir, buna faktör gelirlerinin dağılımı, birincil dağılım adı da verilmektedir. İkincil dağıtım ise, gelirin doğuşu ile kullanışı arasında geçen yeniden dağılımı ile ilgili konuları kapsamaktadır. Bu nedenle ikincil dağıtım devletin araya girerek sosyal ve etik nedenlerle birincil dağılımı düzenlemesi anlamına gelir. Böylece devletin müdahalesi sonucu ortaya çıkan gelir dağılımı ikincil gelir dağılımı olarak adlandırılır ve birincil dağılıma göre daha eşitçi olduğu kabul edilir.

   Devletin gelirleri daha eşitlikçi bir düzeye sokma çabaları, gelirin yeniden dağılımı olarak adlandırılabilir. Bu amacı gerçekleştirmek için devletin elinde gelir dağılımının fonksiyonunu ve büyüklüğünü etkileyebilecek çok sayıda araç bulunmaktadır. Mali olmayan politika araçlarının başlıcaları: istihdam, ücret ve Fiyat kontrolleridir. Temel maliye politikası araçları ise; vergi ve kamu harcamalarıdır. Kısaca gelir dağılımı eşitsizliği önemli bir sorun olup vergi politikası ile çözülmeye çalışılmaktadır. Ayrıca vergi politikasının amaçları arasında da yer almaktadır.

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

meczupbiryazar kelimeler, albayım. hakikaten bazı anlamlara gelmiyor.