Gerek

Hayatı anlamlandırmak gerek

Gerek

Yeniden başlamak gerek
Umut etmek için
Unutmak  gerek
Hayâl etmek için
Oturmak  gerek
Düşünmek için
Başa sarmak gerek
Pişman olmamak için
Beklemek gerek
Hayatı anlamak için
Yaşamak gerek
Güzel günleri görmek için
Herşeyden gerek
Öğrenmek için
Susmak bile gerek
Gerçeği duymak için