Linkin Park - Numb

Bu şarkıdan çıkmanın yolunu bilen varsa haber versin. Aşırı ilham veriyor ve istemsizce kafa sallıyorsunuz.

Linkin Park - Numb
: :

I'm tired of being what you want me to be.

Olmamı istediğiniz kişi olmaktan yoruldum.

Feeling so faithless, lost under the surface.

Yüzeyimin (görünüşümün) altında çok inançsız hissediyorum.

Don't know what you're expecting of me.

Benden ne istediğinizi bilmiyorum.

Put under the pressure of walking in your shoes.

Sizin gibi olma zorunluluğumun baskısı altındayım.

(Caught in the undertow, just caught in the undertow.)

(Akıntıya kapıldım, sadece akıntıya kapıldım)

Every step that I take is another mistake to you.

Her adımım sizler için başka bir hata.

(Caught in the undertow, just caught in the undertow.)

(Akıntıya kapıldım, sadece akıntıya kapıldım)

I've become so numb, I can't feel you're there.

Öyle hissizleştim ki orada olduğunuzu hissedemiyorum.

Become so tired, so much more aware.

Öyle yoruldum ki neye dönüştüğümün daha çok farkına vardım.

I'm becoming this, all I want you do is be more like me and be less like you.

Ben bu hale geliyorum, tüm istediğim daha çok ben gibi olmak ve daha az siz gibi olmak.

Can't you see that you're smothering me?

Beni boğduğunuzu göremiyor musunuz?

Holding too tightly, afraid o lose control.

Kontrolü kaybetmekten korkup ipleri çok sıkı tutuyorsunuz.

'Cause everything that you thought I would be

Has fallen apart right in front of you.

Çünkü olabileceğimi düşündüğünüz her şey önünüzde parçalara ayrıldı.

(Caught in the undertow, just caught in the undertow.)

(Akıntıya kapıldım, sadece akıntıya kapıldım)

Every step that I take is another mistake to you.

Her adımım sizler için başka bir hata.

(Caught in the undertow, just caught in the undertow.)

(Akıntıya kapıldım, sadece akıntıya kapıldım)

And every second I waste is more than I can take.

Ve harcadığım her saniye kaldırabileceğimden çok daha fazla.

I've become so numb, i can't feel you're there.

Öyle hissizleştim ki orada olduğunuzu hissedemiyorum.

Become so tired, so much more aware.

Öyle yoruldum ki neye dönüştüğümün daha çok farkına vardım.

I'm becoming this, all I want you do is be more like me and be less like you.

Ben bu hale geliyorum, tüm istediğim daha çok ben gibi olmak ve daha az siz gibi olmak.

And I know

Ve biliyorum,

I may end up failing too.

Sonunda başarısız da olabilirim.

But I know

Ama biliyorum ki

You were just like me with someone dissapointed in you.

Birileri sizi hayal kırıklığına uğrattığında siz de tıpkı benim gibiydiniz.

I've become so numb, i can't feel you're there.

Öyle hissizleştim ki orada olduğunuzu hissedemiyorum.

Become so tired, so much more aware.

Öyle yoruldum ki neye dönüştüğümün daha çok farkına vardım.

I'm becoming this, all I want you do is be more like me and be less like you.

Ben bu hale geliyorum, tüm istediğim daha çok ben gibi olmak ve daha az siz gibi olmak.

I've become so numb, i can't feel you're there.

Öyle hissizleştim ki orada olduğunuzu hissedemiyorum.

(I'm tired of being what you want me to be)

(Olmamı istediğiniz kişi olmaktan yoruldum)

I've become so numb, i can't feel you're there.

Öyle hissizleştim ki orada olduğunuzu hissedemiyorum.

(I'm tired of being what you want me to be.)

(Olmamı istediğiniz kişi olmaktan yoruldum)