Etiket: Bitirmek

İzin Ver Zamana

G İ D İ Y O R S U N

Hiç başlamadan bitiriyorsun bizi...