Kadercilik Üzerine

İnsanlar neden kadare inanır? Kadere inanıp potansiyelini heba eden insanlar.

Kadercilik Üzerine

Dünya'yı sadece zekiler yönetir. Yönetilenler ise her şeyden habersiz, kader diye kendini avutur. 

Kadere inanıyor olabilirsiniz. Doğduğumuz yeri ve ailemizi kendimiz seçemiyoruz evet ama hayatımızın ipleri bizim elimizdedir. Karşımıza bir engel çıktığında o engeli aşıp yeni fırsatlar yaratmak yerine bu engeli kader diye adlandırmak çok daha kolay olacaktır. İşte bu yüzdendir ki insanlar kadere kolaylıkla inanabiliyorlar. Başımıza gelen olayların sadece %10'u kontrolümüz dışında gelişir, geri kalan %90'ı ise başımıza gelen bu olaylara nasıl tepki verdiğimizle ilgilidir. Yani kaderimizi kendimiz yaratırız. Bir yıl sonraki hayatımızı, bugün ne yaptığımız belirler, kader değil.

Tamamen kaderciliğe başvurursanız eğer kendi potansiyelinizi heba edersiniz. Üstelik inandıkça hayattaki kontrolünüz azalmaya başlayabilir. Kader diye bir şey yoktur. Sadece inanan insanlar vardır. İnanç ise sadece his ve düşünceden ibarettir, gerçeklerden değil.

Elbette kadere inanıp inanmamak size kalmıştır. Burada sadece kadercilikle iç içe olan bir insanın hayatındaki kontrolünü nasıl kaybettiğine ve potansiyelini nasıl heba ettiğine dikkat çekmek istedim.